Ako často treba volať kominára?

Krb je sdrcom domu, v modernej dobe ho často nahrádza plynový kotol.

Pre každú domácnosť je teplo domova nevyhnutné a preto je potrebné starať sa o patričnú údržbu. Nie je to však len potrebné, je to aj povinnosť, pretože to nariaďuje zákon.

V prípade novostavby s komínom je ku kolaudácii nutné mať revíznu správu od kominára. Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu. Majitelia domu s komínom musia uskutočniť revíziu komínov a aj dymovodov s napojeným vykurovacím telesom minimálne raz ročne. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Na preplatenie škôd spôsobených ohňom poisťovni nestačí čestné vyhlásenie o tom, že ste si komín sami vyčistili. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie o revíznej kontrole od kominára. Bez tohto dokumentu poisťovňa škody z pravidla neprepláca. Naopak nastáva tu riziko pokuty a v krajnom prípade trestné stíhanie.

Čo ak by v prípade požiaru toto potvdenie o kominárskej kontrole zmizlo v ohni? My Vám kópiu potvrdenia archivujeme a preto v prípade škodovej udalosti vieme tento dokument dodať.

Neudržiavanie komína totiž okrem zlého ťahu môže viesť k zapáleniu dechtom nasiaknutých sadzí. Riziko požiaru stúpa už keď je na vnútornej stene komína usadená trojmilimetrová vrstva. Pri jej vzplanutí sa vytvorí teplota nad tisíc stupňov a to dokáže komín zapáliť. Vyhorenie sadzí v komíne je u nás na prvom mieste v príčinách požiarov v domoch a preto treba dôsledne vykonávať pravideľné kontroly.

Ako často teda treba kontrolovať komín?

Toto závisí od typu spotrebiča napojeného na komín a od celkového tepelného výkonu.

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • štyri mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a jedná sa o komín bez vložky
  • dvanásť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a ak ide o komín s vložkou

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • dva mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn
  • V prípade nevyužívaného komína v novostavbe stačí kontrolu vykonať raz za 2 roky

Náš kominár Vám pomôže určiť typ tepelného výkonu a pomôže Vám naplánovať plán pravideľných kontrol.

© Verve Facility Services s.r.o.
Top