Verve Services

O nás

Verve services pôsobí na slovenskom trhu od roku 2010. Za ten čas sa zároveň rozšírila aj do Rakúska a Českej republiky.

Vďaka komplexnej ponuke služieb v rámci facility managementu vie Verve Services poskytovať svojím klientom kompletné portfólio služieb a tým zabezpečiť bezproblémový chod jednotlivých objektov, či dopravných prostriedkov.

Spoločnosť je zároveň držiteľom dvoch noriem ISO 9001 a 14001 určujúce požiadavky na systém manažérstva kvality a systém manažérstva environmentu.

Vo svojich pracovných postupoch Verve Services používa najnovšie poznatky a moderné technológie, ktoré výrazným spôsobom uľahčujú a zefektívňujú pracovný proces. Ako jedna z mála firiem využívame pri pracovných postupoch prvky IoT (Internet of Things), čo oceňujú najmä naši klienti. Veríme totiž tomu, že zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a zlepšovanie úrovne služieb je úzko späté s profesionalizáciou a technologickým rozvojom spoločnosti.

© Verve Facility Services s.r.o.
Top